Гарчиг

Хөрөнгө оруулалт


Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 3.4.2. Хөрөнгө оруулалт цэст дараах мэдээллийг ангилан зохион байгуулна.

• Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилтийг төсөл, обьект тус бүрээр

• Орон нутгийн болон улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, түүний задаргаа

• Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл