Гарчиг

Хүний нөөц ажлын байрны талаарх мэдээлэл

1. Нээлттэй ажлын байрны зар хуудас (Үндсэн нүүр хуудас->Ажлын байр)-ыг үзэх

2. Геологийн төв лаборатори ТӨҮГ-ын ажил албан тушаалын орон тоо

/2015 оны 2-р сар/

д/д Ажил, албан тушаал Орон тоо
1 2 3
Нэг. Захиргаа
1 Захирал/үүрэг гүйцэтгэгч/ 1
2 Үйлдвэрлэл эрхэлсэн дэд захирал 1
3 Стратеги төлөвлөлт эрхэлсэн дэд захирал 1
4 Тамгын газрын дарга 1
5 Ерөнхий нягтлан бодогч 1
6 Чанарын менежер /физикч/ 1
7 Эдийн засагч 1
8 Хүний нөөцийн менежер 1
9 ХАБЭА хариуцсан инженер 1
10 Маркетингийн менежер 1
11 Хуулийн зөвлөх 1
12 Захирлын туслах 1
13 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан ажилтан 1
14 Худалдан авалт хариуцсан ажилтан 1
15 Ахлах нягтлан бодогч 1
16 Архив, бичиг хэрэг, нууцын эрхлэгч 1
17 Дотоод хяналтын ажилтан 2
18 Дотоод хяналтын ажилтан
19 Байгаль орчны мэргэжилтэн 1
20 Цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн 1
21 Маркетингийн ажилтан 3
22 Маркетингийн ажилтан
23 Маркетингийн ажилтан
24 Эмч 1
25 Нягтлан бодогч 3
26 Нягтлан бодогч
27 Нягтлан бодогч
28 Эд аж ахуй, кассын нярав 3
29 Реактив, тоног төхөөрөмжийн нярав
30 нярав

Орон тоо 30
Хоёр. АХА-Аргачлал, хяналтын алба
1 Спектрийн шинжилгээний зөвлөх, аргачлалын инженер 1
2 Электроникийн инженер 1
3 Химийн аргачлал-хяналтын инженер 3
4 Химийн аргачлал-хяналтын инженер
5 Химийн аргачлал-хяналтын инженер
6 Чулуу судлалын хяналтын инженер 1
7 Эрдэс судлалын хяналтын инженер 1
8 Спектрийн шинжилгээний хяналтын инженер 1
9 ЦФ-ийн шинжилгээний хяналтын инженер 1
10 Мэдээллийн технологийн инженер 1
11 хүлээн авахын ажилтан 1

Орон тоо 11
Гурав. СЗХТ-Стандартчилсан загвар, хэмжилзүйн тасаг
1 Тасгийн дарга 1
2 Зөвлөх инженер 1
3 СЗ боловсруулалтын инженер 3
4 СЗ боловсруулалтын инженер
5 СЗ боловсруулалтын инженер
6 Статистик боловсруулалтын инженер 1
7 Химийн гүйцэтгэгч инженер 1
8 СЗ боловсруулалтын лаборант 1

Орон тоо 8
Дөрөв. ХФАЛ-Хими, физик аргын лаборатори
1 ХФАЛ-ийн эрхлэгч, химич 1
2 Химийн гүйцэтгэгч инженер 19
3 Химийн гүйцэтгэгч инженер
4 Химийн гүйцэтгэгч инженер
5 Химийн гүйцэтгэгч инженер
6 Химийн гүйцэтгэгч инженер
7 Химийн гүйцэтгэгч инженер
8 Химийн гүйцэтгэгч инженер
9 Химийн гүйцэтгэгч инженер
10 Химийн гүйцэтгэгч инженер
11 Химийн гүйцэтгэгч инженер
12 Химийн гүйцэтгэгч инженер
13 Химийн гүйцэтгэгч инженер
14 Химийн гүйцэтгэгч инженер
15 Химийн гүйцэтгэгч инженер
16 Химийн гүйцэтгэгч инженер
17 Химийн гүйцэтгэгч инженер
18 Химийн гүйцэтгэгч инженер
19 Химийн дагалдан инженер
20 Химийн дагалдан инженер
21 Химийн бэлтгэлийн инженер 1
22 боловсруулалтын лаборант 1
23 Химийн шил сав угаагч 1

Орон тоо 23
Тав. ТТЭЧСЛ-Технологи туршилт, эрдэс, чулуу судлалын лаборатори
1 Лабораторийн эрхлэгч 1
2 Баяжуулагч инженер 5
3 Баяжуулагч инженер
4 Баяжуулагч инженер
5 Баяжуулагч инженер
6 Баяжуулагч инженер
7 ХБАМ-ын шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер 2
8 ХБАМ-ын шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер
9 Технологи туршилтын техникч 2
10 Технологи туршилтын техникч
11 Чулуу судлалын зөвлөх /эрдэс чулуу судлагч/ 1
12 Чулуу судлалын гүйцэтгэгч инженер 4
13 Чулуу судлалын гүйцэтгэгч инженер
14 Чулуу судлалын гүйцэтгэгч инженер
15 Чулуу судлалын гүйцэтгэгч инженер
16 Эрдэс судлалын гүйцэтгэгч инженер 3
17 Эрдэс судлалын гүйцэтгэгч инженер
18 Эрдэс судлалын гүйцэтгэгч инженер
19 Эрдэс судлалын гүйцэтгэгч лаборант 1
20 Шлиф бэлтгэлийн өнгөлөгч 2
21 Шлиф бэлтгэлийн өнгөлөгч

Орон тоо 21
Зургаа. ЦИМЛ-Цацраг идэвхт материалын лаборатори
1 Лабораторийн эрхлэгч 1
2 ЦФ-ийн шинжилгээний инженер 8
3 ЦФ-ийн шинжилгээний инженер
4 ЦФ-ийн шинжилгээний инженер
5 ЦФ-ийн шинжилгээний инженер
6 ЦФ-ийн шинжилгээний инженер
7 ЦФ-ийн шинжилгээний инженер
8 ЦФ-ийн шинжилгээний инженер
9 ЦФ-ийн шинжилгээний инженер
10 Спектрийн шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер 4
11 Спектрийн шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер
12 Спектрийн шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер
13 Спектрийн шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер
14 Сорьц боловсруулалтын инженер 1
15 Сорьц боловсруулалтын лаборант 1
16 Спектрийн шинжилгээний гүйцэтгэгч лаборант 2
17 Спектрийн шинжилгээний гүйцэтгэгч лаборант
18 Бутлагч 5
19 Бутлагч
20 Бутлагч
21 Бутлагч
22 Бутлагч

Орон тоо 22
Долоо. АЭША-Арбитр, экспертиз шинжилгээний алба
1 Арбитр, экспертиз шинжилгээний албаны дарга 1
2 Ахлах ажилтан 1
3 Ээлжийн ахлагч 3
4 Ээлжийн ахлагч
5 Ээлжийн ахлагч
6 Химийн шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер 4
7 Химийн шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер
8 Химийн шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер
9 Химийн шинжилгээний гүйцэтгэгч инженер
10 Дээжлэгч 10
11 Дээжлэгч
12 Дээжлэгч
13 Дээжлэгч
14 Дээжлэгч
15 Дээжлэгч
16 Дээжлэгч
17 Дээжлэгч
18 Дээжлэгч
19 Дээжлэгч

Орон тоо 19
Найм. ӨЧЦ-Өнгөт чулууны цех
1 ӨЧЦ-ийн дарга 1
2 өнгөлөгч 4
3 өнгөлөгч
4 өнгөлөгч
5 өнгөлөгч

Орон тоо 5
Ес. ЗҮТ-Засвар үйлчилгээний тасаг
1 Хэмжил зүй, засвар хариуцсан инженер 1
2 Хийн техникч 1
3 Жолооч 2
4 Жолооч
5 Засварчин, токарьчин 1
6 Засварчин 2
7 Засварчин
8 Гагнуурчин-сантехникийн слесарь 1
9 Сантехникийн слесарь, засварчин 2
10 Сантехникийн слесарь, засварчин
11 Цахилгаанчин 1
12 Сантехникийн слесарь 1
13 Үйлчлэгч 4
14 Үйлчлэгч
15 Үйлчлэгч
16 Үйлчлэгч
17 Бохирын үйлчлэгч 1
18 Талбайн үйлчлэгч 1

Орон тоо 18

НИЙТ ОРОН ТОО 157