Гарчиг

Хүдэр

 

ГТЛ-ийн Код

АСЗ-ын бүртгэлийн дугаар

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Баталгаажуулсан байгууллага

Аттестатчилсан элемент нэгдлийн тоо

CGL 101

УСТ 3138-81

СТ СЭВ 2298-80

 

Хайлуур жонш

ХЖ

Монгол Улсын СХҮТ

ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн СБК

7

CGL 102

СТ СЭВ 3530-82

Фосфорит

 

ХФ

ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн СБК

7

CGL 103

УСЗ 3.85

ГСО 3319-85

СТ СЭВ 5748-86 

Зэс-молибдений хүдэр

CuMo

Монгол Улсын СХҮТ

ГСО СССР,

ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн СБК

24

CGL 104

УСЗ 7.91

ГСО 6357-92 

Мөнгөний хүдэр

ААg-150

РС-1

Монгол Улсын СХҮТ ЗСБНХУ, ВНИИМСО

5

CGL 105

УСЗ 8.91

ГСО 6358-92 

Мөнгөний хүдэр

ААg-300

РС-2

Монгол Улсын СХҮТ ЗСБНХУ, ВНИИМСО

18

CGL 106

УСЗ 9.91

ГСО 6359-92 

Мөнгөний хүдэр

AAg-700

РС-3

Монгол Улсын СХҮТ ЗСБНХУ, ВНИИМСО

4

CGL 107

УСЗ 14.94

Бүрэнхааны фосфорит 

БФ

Монгол Улсын СХҮТ

9

CGL 108

УСЗ 17.94

Холимог металлын мөнгө агуулсан хүдэр

ЦАg

Монгол Улсын СХҮТ

13

 

CGL 109 

 УСЗ 20.98

Алт-кварцын хүдэр

 ЗБ-1

 Монгол Улсын СХҮТ

 12

CGL 110

УСЗ 21.98

Алтны хүдэр 

ЗБ-2

Монгол Улсын СХҮТ

1

CGL 111

УСЗ 25.2006

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRM-2

Монгол Улсын СХҮТ

40

CGL 112

УСЗ 26.99

Вольфрам-молибдений хүдэр 

WМо

 

Монгол Улсын СХҮТ

23

CGL 113

УСЗ 27.1999

Төмөртэйн төмрийн хүдэр 

ТТХ

Монгол Улсын СХҮТ

13

CGL 114

УСЗ 29.2000 

Алтны үндсэн ордын хүдэр 

Б-7/1

 

Монгол Улсын СХҮТ

2

CGL 115

УСЗ 30.2000 

Алтны үндсэн ордын хүдэр 

Б-7/2 

Монгол Улсын СХҮТ

2

CGL 116

УСЗ 31.2000

Алтны үндсэн ордын хүдэр 

 Б-7/3

Монгол Улсын СХҮТ

2

CGL 117

УСЗ 34.2002

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр

ЭAu-1

Монгол Улсын СХҮТ

19

CGL 118

УСЗ 35.2002

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр 

ЭAu-2

Монгол Улсын СХҮТ

2

CGL 119

УСЗ 36.2002

Хромын хүдэр 

ХХХ

Монгол Улсын СХҮТ

18

CGL 120

УСЗ 38.2005

Алт холимог металлын хүдэр 

АХМХ-1

Монгол Улсын СХҮТ

20

CGL 121

УСЗ 39.2005

Алт холимог металлын хүдэр 

АХМХ-2

Монгол Улсын СХҮТ

2

CGL 122

УСЗ 40.2005

Алт холимог металлын хүдэр 

АХМХ-3

Монгол Улсын СХҮТ

2

CGL 123

УСЗ 41.2006

Алт зэсийн хүдэр 

ОТХ

Монгол Улсын СХҮТ

23

CGL 124

УСЗ 42.2006

Газрын ховор элементийн хүдэр 

TRLK

Монгол Улсын СХҮТ

37

CGL 125

УСЗ 43.2006

Мөнгөн усны хүдэр 

Hg

Монгол Улсын СХҮТ

18

CGL 126

УСЗ.44.2007

Ховор металлт, газрын ховор элементийн хүдэр

TRHB

Монгол Улсын СХҮТ

39

CGL 127

 

Манганы хүдэр

MnH

ГТЛ-ийн ТЗ

13

CGL 129

 

Манганы хүдэр

TiH

ГТЛ-ийн ТЗ

16