Гарчиг

Холбоосууд

Ашигт малтмалын газар - www.mram.gov.mn

Төрийн өмчийн хороо - www.spc.gov.mn

Уул уурхайн яам - www.mm.gov.mn