Гарчиг

Харилцах хаяг

Хаяг : Геологийн Төв Лаборатори - Өөрийн байр
Сонгинохайрхан дүүрэг, 18-р хороо
Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж
Ш/Х- 437, Улаанбаатар -18080, Монгол улс


Утас: +976-70182904, 70180101 (харилцагчийн үйлчилгээ)
Факс: +976-70184212, 70182564


И-мэйл: info@cengeolab.com; cengeolab@magicnet.mn; cengeolab@mbox.mn
Цахим хуудас: www.cengeolab.com


View Larger Map