Гарчиг

ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

“Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-т 2021 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөс өмнө шинжилгээнд ирүүлсэн аналитик болон дубликат дээжүүдийг 2022 оны 8-р сарын 15-ны дотор буцаан авна уу?

“Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын дээж хадгалах буцаан олгох, устгах 9-р журмын дагуу аналитик болон дубликат дээжийг үр дүн гарснаас хойш 90 хоног хадгалдаг тул заасан хугацаанд дээжээ буцаан аваагүй тохиолдолд устгалд оруулахыг анхаарна уу?

Харилцах утас: 70180101, 70182904

7-р сар 29, 2022