Гарчиг

Хайлуур жоншны шинжилгээ

АРГЫН КОД

ТОДОРХОЙЛОХ ЭЛЕМЕНТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, %

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ

Титр-21

CaF2

Титрметр

1.0 - дээш

Хайлуур жонш

Титр-22

CaCO3

Титрметр

0.2-дээш

СфМ-23

SiO2

Спектрофотометр

0.05 – 20

Жин-02

SiO2

Жин

20.0 – дээш

СфМ-08

P

Спектрофотометр

0.05 – 1.0

Жин-13

S

Жин

0.1 – дээш