Гарчиг

Ур чадварын сорил

CGL-PT УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

CGL-PT УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Геологийн Төв Лаборатори нь 2014 оноос эрдсийн түүхий эдийн шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй лабораториудын дунд ур чадварын сорилт (УЧС)-ыг зохион байгуулж байна. Анхны ур чадварын сорилтын хөтөлбөрийг нүүрсний дээжээр зохион байгуулсан бөгөөд цаашид бусад эрдсийн түүхий эд, ...

Дэлгэрэнгүй 2015.05.29
Ур чадварын сорилтын хөтөлбөр зохиогдоно.

Ур чадварын сорилтын хөтөлбөр зохиогдоно.

ГТЛ нь ISO/IEC 17043 стандартын журмуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, хэрэгжүүлж, ур чадварын сорилт зохион байгуулагч лаборатори болохоор бэлтгэж эхэллээ. Ур чадварын сорилт (УЧС)-ын хөтөлбөрт оролцох нь лаборатори өөрийн гүйцэтгэлийг үнэлэх хамгийн сайн арга зам байдаг. УЧС-ын үр дүн нь шинжилгээний ...

Дэлгэрэнгүй 2015.05.29