Гарчиг

Ур чадварын сорил

УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР - 2015

УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР - 2015

2015 онд Геологийн Төв Лабораториос дараах ур чадварын сорилтын хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. “CGL PT01 Нүүрс” ур чадварын сорилтын хөтөлбөрийн 2-р тойрогБүртгэл: 2015.02.01 – 02.15Дээж тараах: 2015.04.06Үр дүн хүлээн авах 2015.05.06эцсийн хугацаа:Тайлан хүргэх хугацаа: 2015.06.30“CGL PT02 Зэсийн хүдэр” ур чадварын ...

Дэлгэрэнгүй 2015.05.29