Гарчиг

Ур чадварын сорил

CGL PT01 Нүүрс-2020 УЧС-д оролцох хүсэлт

CGL PT01 Нүүрс-2020 УЧС-д оролцох хүсэлт

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loading…

Дэлгэрэнгүй 2020.03.02
УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН  ХӨТӨЛБӨРТ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

Та бүхнийг Геологийн Төв Лабораториос зохион байгуулж буй CGL PT 01 Нүүрсний УЧС-ын 3 дугаар тойрог CGL PT 02 Хүдрийн УЧС-ын 2 дугаар тойргийн хөтөлбөрүүдэд оролцохыг урьж байна. CGL PT 01 Нүүрсний УЧС-ын 3 дугаар тойргийн хөтөлбөр чулуун нүүрсний дээжээр, ...

Дэлгэрэнгүй 2016.03.30
CGL-PT УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

CGL-PT УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Геологийн Төв Лаборатори нь 2014 оноос эрдсийн түүхий эдийн шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй лабораториудын дунд ур чадварын сорилт (УЧС)-ыг зохион байгуулж байна. Анхны ур чадварын сорилтын хөтөлбөрийг нүүрсний дээжээр зохион байгуулсан бөгөөд цаашид бусад эрдсийн түүхий эд, ...

Дэлгэрэнгүй 2015.05.29
УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР - 2015

УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР - 2015

2015 онд Геологийн Төв Лабораториос дараах ур чадварын сорилтын хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. “CGL PT01 Нүүрс” ур чадварын сорилтын хөтөлбөрийн 2-р тойрогБүртгэл: 2015.02.01 – 02.15Дээж тараах: 2015.04.06Үр дүн хүлээн авах 2015.05.06эцсийн хугацаа:Тайлан хүргэх хугацаа: 2015.06.30“CGL PT02 Зэсийн хүдэр” ур чадварын ...

Дэлгэрэнгүй 2015.05.29
Хөтөлбөр - 2014

Хөтөлбөр - 2014

ГТЛ-ийн УЧС-ын хөтөлбөр нь химийн сорилтыг хамрах бөгөөд геологийн дээж, чулуулаг, хүдэр, баяжмал болон нүүрс зэрэг олон төрлийн материалд төвлөрнө. Хөрсний хүнд ба хортой элементүүдийн шинжилгээ мөн удахгүй хамрагдана. Одоогоор хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа бөгөөд удахгүй вэб хуудсаар зарлаж, лабораториуд оролцох ...

Дэлгэрэнгүй 2015.05.29
Ур чадварын сорилтын хөтөлбөр зохиогдоно.

Ур чадварын сорилтын хөтөлбөр зохиогдоно.

ГТЛ нь ISO/IEC 17043 стандартын журмуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, хэрэгжүүлж, ур чадварын сорилт зохион байгуулагч лаборатори болохоор бэлтгэж эхэллээ. Ур чадварын сорилт (УЧС)-ын хөтөлбөрт оролцох нь лаборатори өөрийн гүйцэтгэлийг үнэлэх хамгийн сайн арга зам байдаг. УЧС-ын үр дүн нь шинжилгээний ...

Дэлгэрэнгүй 2015.05.29