Гарчиг

УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР - 2015

2015 онд Геологийн Төв Лабораториос дараах ур чадварын сорилтын хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.

CGL PT01 Нүүрс” ур чадварын сорилтын хөтөлбөрийн 2-р тойрог

Бүртгэл: 2015.02.01 – 02.15

Дээж тараах: 2015.04.06

Үр дүн хүлээн авах 2015.05.06

эцсийн хугацаа:

Тайлан хүргэх хугацаа: 2015.06.30

CGL PT02 Зэсийн хүдэр” ур чадварын сорилтын хөтөлбөрийн 1-р тойрог

Бүртгэл: 2015 оны 06 сарын 10-24

Дээж тараах: 2015 оны 07 сарын 20-24

Үр дүн хүлээн авах хугацаа:2015 оны 09 сарын 15-24

Тайлан хүргэх хугацаа:2015 оны 11 сарын 25

4-р сар 18, 2015