Гарчиг

УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР – 2014 CGL PT01 НҮҮРС

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР – 2014

CGL PT01 НҮҮРС


Геологийн Төв Лаборатори нүүрсний шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй лабораториудын дунд ур чадварын сорилт (УЧС) зохион байгуулж байна.

 

Та бүхнийг CGL PT01 НҮҮРС ур чадварын сорилтын хөтөлбөрт урьж байна.

 

УЧС-д оролцох ач холбогдол

  • Лабораторийн шинжилгээний ажлын чанарыг үнэлэх
  • Шинжилгээний алдааг илрүүлэх, засч сайжруулах
  • Лаборатори болон захиалагч байгууллагын хоорондох итгэлцлийг бий болгох
  • Арга аргачлал баталгаажуулах
  • Үндэсний болон олон улсын итгэмжлэлийн шалгуурыг хангах
  • Оролцогч лабораторийн нэр хүндийг өсгөх

УЧС-ын үе шат

·         УЧС-ын бүртгэл: 2014.02.24 - 2014.02.28

·         УЧС-ын дээж тараах: 2014.03.05

·         УЧС-ын үр дүн хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2014.04.04

·         УЧС-ын тайлан хүргэх хугацаа: 2014.06.20

Холбоо барих

 

Утас:  99034746, 88032554, 632914-112

2-р сар 24, 2014