Гарчиг

Хүрээлэн буй орчны шинжилгээ

Монгол улсын Засгийн газар, Мэргэжлийн хяналт, шалгалтын байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудаас улс орны хэмжээнд байгаль орчны үнэлгээ хийх, хөрс, усны шинжилгээнд Геологийн Төв Лабораторийн шинжилгээний үр дүн, мэргэжилтнүүдийн өндөр ур чадварыг түшиглэж ирсэн.