Гарчиг

Платин, палладины шинжилгээ

Шинжлэх дээжийн төрөл: Бүх төрлийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, хөрс.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

АРГЫН НЭР

ДЭЭЖИЙН ЖИН

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, МГ/КГ

ПШ-AAС

Pt

Пробир-ААС

(графит зуух)

30 г

0.015 – 0.1

ПШ-AAС

Pd

Пробир-ААС

(графит зуух)

30 г

0.003 - 0.02

ПШ-AAС

Pd

Пробир-ААС

(дөлийн)

30 г

1.0 - 8.0