Гарчиг

Оптик-эмиссийн спектрийн хагас тоон шинжилгээний аргууд

Оптик-эмиссийн спектрийн хагас тоон шинжилгээний аргууд

(Элементийн мэдрэх чадвар)

"Сорьцыг электродын хонхроос ууршуулах арга"- аар чулуулаг,   хүдэр, баяжмал, усны хуурай үлдэгдэл, нүүрсний үнсэнд, "Сорьцыг нуманд урсгах арга"- аар металлометр /геохими/-ийн дээжийг  шинжлэх нь илүү тохиромжтой.

Элемент

Мэдрэх чадвар, мг/кг

Сорьцыг электродын хонхроос ууршуулах арга*

Сорьцыг нуманд урсгах арга*

1

As

100

70

2

Al

3

3

3

Ag

0,1

0,1

4

Ba

100

200

5

Be

1

2

6

Bi

2

1

7

Ca

3

10

8

Cd

10

2

9

Cr

5

7

10

Cu

1

2

11

Co

5

2

12

Ce

100

200

13

Fe

3

1

14

Ga

1

5

15

Ge

2

1

16

Hf

20

100

17

In

5

1

18

La

20

50

19

Li

30

30

20

Mg

1

3

21

Mn

5

10

22

Mo

1

1

23

Na

300

300

24

Nb

5

7

25

Ni

1

2

26

P

1000

700

27

Pb

2

2

28

Si

3

3

29

Sb

20

20

30

Sc

2

5

31

Sr

100

200

32

Sn

1

1

33

Ta

70

100

34

Te

300

300

35

Tl

7

2

36

Ti

5

10

37

Th

100

300

38

U

70

100

39

V

3

3

40

W

5

3

41

Zn

20

10

42

Zr

10

50

43

Y

3

10

44

Yb

1

2

* Олон улсын хэмжээнд итгэмжлэгдсэн арга