Гарчиг

Оптик-эмиссийн спектрийн хагас тоон шинжилгээний аргууд 2

 

 

Элемент

 

Арга

 

Аргын код

 

Тодорхойлох муж, мг/кг

 

Шинжилгээний объект

 

1

 

La
Ce
Pr, Eu, Gd
Nd
Sm
Tb
Dy
Ho, Tm
Er
Yb
Y
Th
Sc

 

 

Эрдсийн түүхий эдэд газрын ховор элемент, итрий, тори, скандийг тодорхойлох спектрийн тоон шинжилгээний арга

 

 

100   -    3000
200   -  20000
100   -  10000
300   -  10000
200   -  10000
200   -    4000
150   -    5000
30     -    4000
50     -    4000
3       -      400
10     -     4000
300   -   20000
5       -     2000

 

Эрдсийн түүхий эд

 

2

 

Be

 

 

Эрдсийн түүхий эдэд берилли тодорхойлох спектрийн тоон шинжилгээний арга

 

 

5- 5000

 

Эрдсийн түүхий эд

 

3

 

Sn

 

 

Боржингийн төрлийн чулуулагт цагаан тугалга тодорхойлох спектрийн тоон шинжилгээний арга

 

 

 

5-5000

 

Боржин төрлийн чулуулаг

 

4

 

Ta, Nb

 

 

Тантал, ниоби тодорхойлох спектрийн тоон

шинжилгээний арга

 

 

 

5-1000

 

Эрдсийн түүхий эд