Гарчиг

Нүүрсний петрографийн шинжилгээ

  • Бүх төрлийн нүүрсний петрографийн шинжилгээ
  • Нүүрсний витринитийн гэрэл ойлт хэмжих
  • Нүүрсний исэлдэлтийн зэрэг тодорхойлох
  • Баяжуулалтын зэрэг тодорхойлох