Гарчиг

Мөнгөний шинжилгээ

Шинжлэх дээжийн төрөл: бүх төрлийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, хөрс.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

АРГЫН НЭР

ДЭЭЖИЙН ЖИН

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, МГ/КГ

AAС-10

Ag

Хаан дарсны задаргаа- AAС

10 г

1.0 - 200

ПШ-жин

Ag

Пробирын шинжилгээ –Жин

30 г

10.0 – с дээш