Гарчиг

Итгэмжлэл

ISO/IEC 17025: СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ


Монгол Улсын Стандартчилал, Хэмжилзүйн газраас1995-1998
1998-2000
2000-2004
2004-2009
2009-2012
2012-2016
2017-2021
2020-2024


ISO 17034: СТАНДАРТЧИЛСАН ЗАГВАР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ


ANAB АНУ-ын Үндэсний Итгэмжлэлийн байгууллагаас

    2014-2016
2016-2018
2018-2020
2020-2022

ISO/IEC 17043 УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ


ANAB АНУ-ын Үндэсний Итгэмжлэлийн байгууллагаас

      2018-2020

    2020-2022