Гарчиг

Итгэмжлэл

ISO/IEC 17025: СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ


Монгол Улсын Стандартчилал, Хэмжилзүйн газраас


1995-1998
1998-2000
2000-2004
2004-2009
2009-2012
2012-2016
2017-2020


ISO-Guide 34: СТАНДАРТЧИЛСАН ЗАГВАР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ


ANAB АНУ-ын Үндэсний Итгэмжлэлийн байгууллагаас2012-2014
2014-2016
2016-2018

ISO/IEC 17043 УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ


ANAB АНУ-ын Үндэсний Итгэмжлэлийн байгууллагаас
2015-2017ISO/IEC 17043: УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

Монгол Улсын Стандартчилал, Хэмжилзүйн газраас

2018-20201