Гарчиг

ГТЛ үндэсний хэмжээнд 2016 он хүртэл итгэмжлэгдлээ

      2012 оны 8-р сард Монгол улсын Стандартчилал Хэмжилзүйн
      газраас ISO/IEC 17025 стандартын дагуу итгэмжлэлийн          
      үнэлгээ явагдаж дууслаа. ГТЛ-ийг эрдсийн түүхий эдийн
      шинжилгээний салбарт чадавхитай болохыг нотолж, 2016 он хүртэл
      үндэсний хэмжээнд итгэмжиллээ.

9-р сар 27, 2012