Гарчиг

ГТЛ-ийн үйлдвэрлэсэн АСЗ

CGL код

АСЗ-ын нэр

Тэмдэглэгээ

Аттестатчилсан элементийн тоо

Савлалтын хэмжээ, гр

1

IAG/CGL 001

Серпентинит

IAG CRM-2 MGL-GAS

12

100

2

IAG/CGL 002

Ховор металлт шүлтлэг боржин онгонит

IAG CRM-3 MGL-OShBO

30

100

250

3

CGL 003

Бал чулуу

BJBCh

16

100

4

CGL 004

Бал чулуу

ZBCh

10

100

5

CGL 005

Магнезит

GM

8

100

6

CGL 006

Нефелин сиенит

LNS

29

100

7

CGL 007

Базальт

MBL-1

53

100

8

CGL 008

Гранит

MGT-1

56

100

9

CGL 009

Андезит

MGL-AND

37

100

10

CGL 010

Нэмэлттэй цеолит

MGL-ZEO-S

33

70

11

CGL 011

Диорит

MDR

33

100

250

12

CGL 012

Габбро

MGR-T

26

100

13

CGL 013

Габбро

MGR-N

22

100

250

14

CGL 014

Базальт

MBL-D

28

100

15

CGL 015

Нефелинт сиенит

HNS

28

100

16

CGL 017

Байгалийн цеолит

M-ZEO-N

19

70

17

IAG/CGL 018

Риолит

MRH-1

45

100

18

IAG/CGL 019

Трахиандезит

MTA-1

48

100

250

19

IAG/CGL 020

Шохойн чулуу

ML-3

48

100

20

CGL 021

Доломит

MDL

8

100

21

CGL 022

Грейзен

MGn

22

100

250

22

CGL 101

Хайлуур жонш

ХЖ

7

100

23

CGL 102

Фосфорит

ХФ

7

100

24

CGL 103

Зэс молибдениий хүдэр

CuMo

19

100

200

25

CGL 104

Мөнгөний хүдэр

РС-1

5

250

26

CGL 105

Мөнгөний хүдэр

РС-2

18

250

27

CGL 106

Мөнгөний хүдэр

РС-3

4

250

28

CGL 107

Фосфорит

БФ

9

100

29

CGL 108

Холимог металлын мөнгө агуулсан хүдэр

ЦAg

13

250

30

CGL 110

Алтны хүдэр

ЗБ-2

1

250

31

CGL 111

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRM-2

40

100

250

32

CGL 112

Вольфрам-молибдений хүдэр

WMo

23

100

250

33

CGL 113

Төмрийн хүдэр

TTХ

13

100

200

34

CGL 114

Алтны үндсэн ордын хүдэр

Б-7/1

2

200

35

CGL 115

Алтны үндсэн ордын хүдэр

Б-7/2

2

250

36

CGL 116

Алтны үндсэн ордын хүдэр

Б-7/3

2

250

37

CGL 117

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр

EAu-1

19

200

250

38

CGL 118

Эпитермаль гарал үүсэлтэй алтны хүдэр

EAu-2

2

200

250

39

CGL 119

Хромын хүдэр

ХХХ

18

200

40

CGL 120

Алт холимог металлын хүдэр

AХMХ-1

20

250

41

CGL 121

Алт холимог металлын хүдэр

AХMХ -2

2

250

42

CGL 122

Алт холимог металлын хүдэр

AХMХ-3

2

250

43

CGL 123

Алт зэсийн хүдэр

OTХ

23

100

250

44

CGL 124

Газрын ховор элементийн хүдэр

TRLK

37

100

45

CGL 125

Мөнгөн усны хүдэр

Hg

18

100

46

CGL 126

Газрын ховор элементийнхүдэр

TRHB

30

100

47

CGL 127

Манганы хүдэр

MnH

13

100

48

CGL 128

Литийн хүдэр

MLiH

18

100

49

CGL 129

Титаны хүдэр

TiH

16

150

50

CGL 130

Хайлуур жонш

M-ХЖ-55

3

100

51

CGL 132

Хайлуур жонш

M-ХЖ-90

2

100

52CGL 133 Төмрийн хүдэр MBTH 15 100

53

CGL 135

Хайлуур жонш

М-ХЖ-35

4

100

54

CGL 201

Зэс-молибдений хүдрийн боловсруулалтын хаягдал

CuMoХ

4

100

250

55

CGL 202

Молибдений баяжмал

MoB

1

100

150

250

56

CGL 203

Зэсийн баяжмал

CuB

4

100

250

57

CGL 205

Алтны хүдрийн баяжуулалтын хаягдал

ЦБХ Au

2

250

58

CGL 206

Төмрийн баяжмал

МВТВ

16

100

59

CGL 207

Цайрын баяжмал

MZnB

17

200

60 CGL 208 Нүүрсний дэгдэмхий үнс MFA 44 50, 100
61CGL 210
Зэсийн баяжмал

11
200

62

CGL 301

Хөрс

ЦХ-1
28
100

63

CGL 302

Хөрс

  Х-2
29
100

64

CGL 303

Мөнгөн ус агуулсан хөрс

MS-1

1

30

50

65

CGL 304

Мөнгөн ус агуулсан хөрс

MS-2

1

30

50

66

CGL 305

Мөнгөн ус агуулсан хөрс

MS-3

1

30

50

67

CGL 306

Цианид агуулсан хөрс

BAM-U116/CGL306

1

100

68

CGL 503

Ураны хүдэр


31

100

Стандартчилсан загвар

1

CGL 401

Хүрэн нүүрс

BNN

6

150

2

CGL 402

Чулуун нүүрс

SOEN

6

80

200

Чулуун нүүрс (1.6мм)

200

3


CGL 403

Коксжих нүүрс

TTKN

5

80

150

200

Коксжих нүүрс (1.6мм)

200