Гарчиг

ГТЛ-ийн Оюу-Толгой сайтын лаборатори нь ISO/IEC 17025-аар итгэмжлэгдлээ.

Геологийн төв лаборатори ТӨҮГ-ын Экспертиз шинжилгээний тасгийн Оюу-Толгой сайтын лаборатори нь 2013 оноос Засгийн Газрын 44-р тогтоолын дагуу “Оюу толгой” ХХК-ийн экспортын бүтээгдэхүүнд хөндлөнгийн хяналт хийж байна. 2017 онд үндэсний хэмжээнд ISO/IEC 17025 стандартын шаардлага хангасан ИТГЭМЖЛЭГДСЭН лаборатори болсон ба МУ-ын СХЗГ-аас 2018 оны 08 сарын 2-нд итгэмжлэлийн гэрчилгээ, тамга тэмдэгээ хүлээн авлаа.

8-р сар 14, 2018