Гарчиг

Гишүүнчлэл, хамтын ажиллагаа

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

ГТЛ нь олон улсын болон гадаад орны мэргэжлийн байгууллагуудтай идэвхтэй хамтран ажилладаг. Үүнд:

ГИШҮҮНЧЛЭЛ