Гарчиг

Гипсийн шинжилгээ

ЭЛЕМЕНТ НЭГДЭЛ

АРГА

АРГЫН КОД

ТОДОРХОЙЛОХ МУЖ, %

CaO

Эзлэхүүн

Titr -09*

0.3- 65.0

SO3

Жин

Grav -13*

0.1 - 50.0

H2O+

Жин

Grav -15*

0.05- 30.0

CaSO4*2H2O

Тооцоо

0.5- 100.0