Гарчиг

“ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ” ТӨҮГ-ЫН УДИРДЛАГУУД “ҮЛ ТАСРАХ МӨНГӨН ХЭЛХЭЭ АХМАДЫН ХОРОО” ТББ-ын АХМАДУУДТАЙГАА УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ.

“Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын “Үл тасрах мөнгөн хэлхээ Ахмадын хороо” ТББ  тамга тэмдгээ баталгаажуулан авч, цаашид ажиллах журмын тухай “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын удирдлагуудтай уулзалт хийлээ.

“Үл тасрах мөнгөн хэлхээ Ахмадын хороо” ТББ-д  “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ байгуулагдсан цагаас эхлэн ажиллаж байсан 160 гаруй гишүүдтэй. Энэ жил  “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын түүхт 65 жилийн ой, Уул уурхайн салбарын 100 жилийн ой давхар  тохиож байна. Түүхт 65 жилийн ойн хүрээнд ахмад буурлуудаа хамруулсан олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна.

4-р сар 13, 2022