Гарчиг

Гаммаспектрометр

Хагас дамжуулагч детектор бүхий гамма спектрометр нь олон сувагт анализатор, шингэн азотыг өөрөө дахин үйлдвэрлэгч бүхий хөргүүр, үр дүнг боловсруулах Genie2000 прогамм хангамжтай бөгөөд геологийн болон байгаль орчны дээжинд цацраг идэвхт изотопуудын идэвхжилийг нэгэн зэрэг энерги (3keV – 10MeV)-ийн өргөн мужид тодорхойлно.