Гарчиг

Баяжмал, хаягдал, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

   ГТЛ-ийн

   Код

АСЗ-ын бүртгэлийн дугаар

АСЗ-ын нэр

АСЗ-ын тэмдэглэгээ

Баталгаажуулсан байгууллага

Аттестатчилсан

 элемент нэгдлийн тоо 

CGL 201

УСЗ 4.85

ГСО 3320-85

СО СЭВ 528-89 

Зэс-молибдений хүдрийн боловсруулалтын хаягдал

CuMoX

Монгол Улсын СХҮТ

ГСО СССР

ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн СБК

4

CGL 202

УСЗ 5.88

ГСО 3587-86

Молибдений баяжмал

МоБ

Монгол Улсын СХҮТ

ГСО СССР

ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн СБК 

5

CGL 203

УСЗ 6.88

ГСО 3588-86

СО СЭВ 313-89

 

Зэсийн баяжмал

CuБ

Монгол Улсын СХҮТ

ГСО СССР

ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн СБК

9

CGL 204

УСЗ 22.98

Алтны хүдрийн баяжуулалтын хаягдал 

ОБХ Аu

Монгол Улсын СХҮТ

1

CGL 205

УСЗ 23.98

Алтны хүдрийн баяжуулалтын хаягдал 

ЦБХ Аu

Монгол Улсын СХҮТ

2