Гарчиг

Атом шингээлтийн спектрометр

Атом шингээлтийн спектрометр нь графитан зуух, автомат дээжлэгч зэрэг тусгай зориулалтын хэрэгслүүдтэй, хөндий катодтой лампын оролцоотойгоор 180-900 нм долгионы уртын мужид ppb-ppm-ийн түвшинд 20 гаруй элементийг дараалан бүртгэх замаар тодорхойлно.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, %

ААС-10

Cu

Хаан дарсны задаргаа (задгай систем)- AAС

0.001-10.0

Zn

0.001 - 20.0

Pb

0.005 - 10.0

Ni

0.005-10.0

Co

0.005-10.0

Sb

0.005-10.0

Cd

0.005-10.0

Bi

Азотын хүчил + Давсны хүчлийн задаргаа-AAС

0.005-10.0

As

Атом шингээлтийн спектрометр (Гидрид систем)

0.01-1.0

Hg

Атом шингээлтийн спектрометр (Гидрид систем)

0.8 мг/кг – 0.5

АЭС-26

Li

Хайлуур хүчил + Хүхрийн хүчил + АЭС

0.005-1.0

Rb

0.005-0.5

Cs

0.005-2.0