Гарчиг

АСЗ-ын төрөл

Шатах ашигт малтмал

Шатах ашигт малтмал

ГТЛ-ийн Код СЗ-ын бүртгэлийн дугаар СЗ-ын нэр СЗ-ын тэмдэглэгээ Баталгаажуулсан байгууллага Аттестатчилсан элемент нэгдлийн тоо CGL 401   Хүрэн нүүрс BNN ГТЛ ТЗ 6 CGL 402   Чулуун нүүрс SOEN ГТЛ ТЗ 6 CGL 403   Коксжих нүүрс TTKN ГТЛ ...

Дэлгэрэнгүй 2013.02.28
Байгаль орчин

Байгаль орчин

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын бүртгэлийн дугаар АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Баталгаажуулсан байгууллага Аттестатчилсан элемент нэгдлийн тоо CGL 301 УСЗ 15.94 Цагаан толгойн хөрс ЦХ-1 Монгол Улсын СХҮТ 10 CGL 302 УСЗ 16.94 Хөрс Х-2 Монгол Улсын СХҮТ 7 CGL 303   ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.12
Чулуулаг

Чулуулаг

ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын бүртгэлийн дугаар АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Баталгаажуулсан байгууллага Аттестатчилсан элемент нэгдлийн тоо CGL 001 IAG CRM-2 USZ 24.99 Говь-Алтайн серпентинит MGL-GAS ОУГАН Монгол Улсын СХҮТ 12 CGL 002 IAG CRM-3 USZ 28.99 Ховор металлт шүлтлэг боржин-Онгонит MGL-OShBO ОУГАН ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.12
Баяжмал, хаягдал, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

Баяжмал, хаягдал, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

   ГТЛ-ийн    Код АСЗ-ын бүртгэлийн дугаар АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Баталгаажуулсан байгууллага Аттестатчилсан  элемент нэгдлийн тоо  CGL 201 УСЗ 4.85 ГСО 3320-85 СО СЭВ 528-89  Зэс-молибдений хүдрийн боловсруулалтын хаягдал CuMoX Монгол Улсын СХҮТ ГСО СССР ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн СБК 4 ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.12
Хүдэр

Хүдэр

  ГТЛ-ийн Код АСЗ-ын бүртгэлийн дугаар АСЗ-ын нэр АСЗ-ын тэмдэглэгээ Баталгаажуулсан байгууллага Аттестатчилсан элемент нэгдлийн тоо CGL 101 УСТ 3138-81 СТ СЭВ 2298-80   Хайлуур жонш ХЖ Монгол Улсын СХҮТ ЗСБНХУ, ЭЗХТЗ-ийн СБК 7 CGL 102 СТ СЭВ 3530-82 Фосфорит ...

Дэлгэрэнгүй 2012.11.12