Гарчиг

АСЗ-ын дистрибьютерүүд

1970-аад оноос эхлэн Монгол орны төрөл бүрийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, байгаль орчин, ашигт малтмалын технологийн боловсруулалтын бүтээгдэхүүнээр нийт 100 гаруй төрлийн СЗ,АСЗ зохион бүтээж, дэлхийд нэртэй компаниудаар дамжуулан олон улсын зах зээлд нийлүүлж байна. Үүнд: