Гарчиг

АСЗ Аттестатчилсан стандартчилсан загварын ГТЛ-ийн код

АСЗ үйлдвэрлэгч (ГТЛ)-ийн код

            Захиалагч, үйлчлүүлэгчдэд стандарт загварыг хэрэглэхэд ойлгомжтой дөхөм болгох үүднээс АСЗ-ыг төрөлжүүлэн тус бүрчлэн кодлосон болно.

 

Код

Төрөл

 

CGL

 

001-099

 

Чулуулаг

CGL

101-199

Хүдэр

CGL

201-299

Баяжмал, хаягдал, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

CGL

301-399

Байгаль орчин

CGL

600-699

Байгууллагын стандартчилсан загвар