Гарчиг

Алтны шинжилгээ

Шинжлэх дээжийн төрөл: Бүх төрлийн чулуулаг, хүдэр, баяжмал, хөрс, металл алт.

АРГЫН КОД

ЭЛЕМЕНТ

АРГЫН НЭР

ДЭЭЖИЙН ЖИН

ТОДОРХОЙЛОХ ХЯЗГААР, МГ/КГ

ПШ-AAС

Au

Пробирын шинжилгээ болон ААС

30 г

0.03 - 14.0

ПШ-жин

Au

Алт тодорхойлох пробир жингийн арга

30 г

14.0 –с дээш

ПШ

Au

Шигшүүр+ пробир

30 г

0.03 – с дээш

ПШ-жин

Au сорьц

Алтны сорьц тогтоох пробир-жингийн арга

200 мг

AAС-Au

Au

Алт тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн арга

20 г

0.1 – 8.0