Гарчиг

“Авлигын эсрэг хамтдаа” 2015

Байгууллагын "Авлигын эсрэг хамтдаа" төлөвлөгөөт ажлын хөтөлбөрийн дагуу бидний хүсэлтээр Авлигатай Тэмцэх Газрын Урьдчилан Сэргийлэх Соён Гэгээрүүлэх Хэлтсээс комиссар Д.Мөнхжаргал хүрэлцэн ирж инженер техникийн ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтнуудад "Ашиг Сонирхлын Зөрчил"-ийн талаарх ойлголт, үүсэх нөхцөл байдал, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд зориулсан сургалтыг явууллаа. Үүнд байгууллагын ажилтан, албан тушаалтнууд идэвхтэй оролцож сонирхсон асуултдаа хариулт авч өөрсдийн мэдлэгээ дээшлүүлсэн чухал сургалт боллоо.

4-р сар 28, 2015